Skład Rady Nadzorczej

Ryszard Szachnik - Przewodniczący

Paweł Litwiniuk - Wiceprzewodniczący, Przedstawiciel załogi

Jarosław Łataś - Członek, 

Antoni Sacharuk - Członek

Jarosław Gajewski - Członek, Przedstawiciel załogi