Ogłoszenie - zmiana siedziby ZGL

            Uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie siedziba Zakładu Gospodarki Lokalami PUK Spółka z o.o. Nowa siedziba mieścić się będzie przy ulicy Jatkowej 16.

Jednocześnie informujemy, iz nastąpiła zmiana numeru telefonu Zakładu Gospodarki Lokalami.

Nowy numer telefonu: 83 371 32 73 lub 604 499 197.

 

Zapraszamy do naszej nowej siedziby.