Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu - Dyrektora

Załącznik Nr 4 do protokołu

z posiedzenia Rady Nadzorczej

z dnia 05.06.2014 r.

 

UCHWAŁA NR 6/2014

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 05.06.2014 r.

w sprawie:  dopuszczenia kandydata do merytorycznej fazy postępowania

Działając na podstawie Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko: Członek Zarządu-Dyrektor PUK Sp. z o. o w Międzyrzecu Podlaskim

 

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

 

§1

Dopuścić do merytorycznej fazy postępowania kwalifikacyjnego Pana Wojciecha Jędruchniewicza.

 

§2

Uchwałę podjęto w trybie jawnym z następującym rozkładem głosów:

Głosowało: 4 osoby;

Za uchwałą głosowało: 4 osoby;

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób;

Wstrzymało się: 0 osób.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 05.06.2014 roku.

 

Protokolant                                                                   Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Puszkarska                                                                            Ryszard Szachnik

 

 

 

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członek Zarządu - Dyrektor z dniem 30.06.2014 roku został powołany Pan Wojciech Jędruchniewicz.

                                                                                           Ryszard Szachnik