Nowa taryfa na wodę i ścieki

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego.

 

Obowiązuje od 30.06.2015 r. do 29.06.2016 r.

Grupa 1*

Cena

netto/m3

Cena

brutto/m3

 

Grupa 2**

Cena netto/m3

Cena

brutto/m3

woda

2,41

2,60

woda

2,41

2,60

ścieki

4,77

5,15

ścieki

6,35

6,86

Opłata abonamentowa:

a) Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 10, 13 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 94 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10, 19 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 01 zł brutto) na odbiorcę usług

b) Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 10, 28 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 10 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,49 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 33 zł brutto) na odbiorcę usług

c) Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 10,34 plus podatek VAT

(tj. 11, 17 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,61 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 46 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

Grupa 1* – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

Grupa 2* – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1