KOMUNIKAT

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi oddziaływania oczyszczalni na środowisko informujemy,  że pojawiające się uciążliwości zapachowe oraz niepełne oczyszczanie ścieków komunalnych odpływających do rzeki Krzna spowodowane są pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni.

Około 07.08.2015 r. planowane jest uruchomienie dwóch nowych komór SBR, które przejmą dopływający ładunek zanieczyszczeń. Efektywność procesów oczyszczania zostanie zwiększona, a wystarczające natlenienie ścieków wyeliminuje uciążliwości zapachowe.

Pragniemy uspokoić, że ładunek zrzucany do rzeki nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, a do obecnego stanu zawartości tlenu w wodzie przyczyniają się również: niski stan wód powierzchniowych spowodowany brakiem opadów atmosferycznych, wysokie temperatury sprzyjające wzrostowi roślinności wodnej i glonów.

Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, jest pod stałą kontrolą Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych planowane jest do 31.10.2015 r.

W perspektywie zmodernizowana oczyszczalnia będzie nowoczesnym obiektem służącym poprawie jakości życia mieszkańców oraz rozwojowi miasta i gminy.

Za występujące obecnie niedogodności przepraszamy.