Przetarg nieograniczony: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM”

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM”

 

 

z podziałem na następujące części:

 

CZĘŚĆ I: „ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM”

 

 

CZĘŚĆ II:  „UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM”

  

 

CZĘŚĆ III:.OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI”

 

 

2.1.1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się pod adresem:

 

http://pukmiedzyrzec.e-bip.eu