Nowa taryfa za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że Uchwałą Rady  Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXI/148/16 z dnia 31 maja 2016 r.  zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w postaci taryfowych cen jednostkowych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

oraz opłaty abonamentowej za koszty gotowości, odczyt i rozliczenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla następujących taryfowych grup odbiorców, które będą obowiązywać od dnia

30 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody - 2,49 zł plus podatek VAT (tj. 2, 69 zł brutto)

za 1 m3 ścieków - 5,42 zł plus podatek VAT (tj. 5, 85 zł brutto)

2. Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

za 1 m3 wody - 2, 49 zł plus podatek VAT (tj. 2, 69 zł brutto)

za 1 m3 ścieków - 7, 34plus podatek VAT (tj. 7, 93 zł brutto)

3. Opłata abonamentowa:

  1. dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym – 10, 24 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 06 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym – 10, 28 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 10 zł brutto) na odbiorcę usług

  1. dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym – 10, 37 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 20 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym – 10, 54 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 38 zł brutto) na odbiorcę usług

  1. dla odbiorców wody i dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym – 10, 41 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 24 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym – 10, 62 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 47 zł brutto) na odbiorcę usług