SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

W spotkaniu zorganizowanym 18.11.2016 r. na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. uczestniczyło około 100 osób z terenu miasta Międzyrzec Podlaski i okolicznych gmin

, w tym przedstawiciele lokalnych władz w osobach: Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski – Pana Zbigniewa Kota, Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski – Pana Krzysztofa Adamowicza, Kierownika Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej – Pana Andrzeja Marciniuka, Starosty Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka, radnych powiatowych, miejskich i gminnych, Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim. Obecni również byli przedstawiciele wykonawcy modernizacji: konsorcjum firm NAUTILUS Sp. z o.o. z Warszawy oraz BUDEXPOL Sp. z o.o. z Sierpca.

Spotkanie z okazji zakończenia jednej z największych inwestycji w regionie rozpoczęło się na terenie Oczyszczalni Ścieków, gdzie przybyli goście mogli zapoznać się z technologią pracy zmodernizowanej oczyszczalni. Kolejnymi punktami programu było zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni Głównej. Ostatnim punktem spotkania z okazji zakończenia projektu była prezentacja filmu z przebiegu modernizacji ww. obiektów. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosiła ok. 9 mln zł netto, 

z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło ponad 5,6 mln zł netto. 

 

 

  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_1
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_2
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_3
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_4
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_5
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_6
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_7
  • SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU_1