PUK ze statuetką „Dobre, bo Bialskie”

5 stycznia 2017 r. Starostwo Powiatowe już po raz siedemnasty przyznało statuetki „Dobre, bo Bialskie”. Wyróżniono firmy, samorządy i osoby prywatne, które w sposób szczególny angażują się w rozwój i funkcjonowanie powiatu. Zaszczytny tytuł „Dobre, bo Bialskie” przyznawany jest firmom, organizacjom, instytucjom i samorządom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz promocji powiatu bialskiego.

Statuetkę i dyplom wręczali przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.

Wśród wyróżnionych znalazło się również Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Międzyrzeca Podlaskiego. Organizatorzy docenili szczególne osiągnięcia Międzyrzeckiego PUK-u, takie jak:

1. Zrealizowane inwestycje niosące korzyść dla regionu:

- „Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Miedzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach” – wartość projektu to 3 mln 17 tys. zł netto. 

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody oraz modernizacji oczyszczalni ścieków – wartość projektu to 9 mln 200 tys. zł netto. 

- Wybudowanie ze środków własnych kompleksowej infrastruktury do odbioru i zagospodarowywania całego strumienia odpadów komunalnych.

2. Wspieranie lokalnych przedsięwzięć/instytucji/organizacji, takich jak:

-„Dobre, bo Bialskie”,

- dożynki powiatowe,

-fundacja „W te pędy” – Lubelskie też chodzi 2016

-Państwowa Straż Pożarna i OSP,

- Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego,

- Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń” w Międzyrzecu 

- kluby sportowe: KS MOSiR Międzyrzec Podlaski, UKS Międzyrzecka Trójka.

 

  • Dobre bo bialskie_1
  • Dobre bo bialskie_2
  • Dobre bo bialskie_3