Nowa taryfa na wodę i ścieki

25 maja br. Rada Miasta zatwierdziła taryfy za wodę i ścieki. Podwyżek nie będzie. Mieszkańcy zapłacą też mniej za odbiór ścieków, stawka zmalała o 40 gr. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozwoliło sobie na obniżkę taryfy na odbiór ścieków, bo zwiększyły się przychody po modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji spółka mogła przyjąć większą niż dotychczas ilość ścieków od przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Za odprowadzenie ścieków mieszkańcy zapłacą 5,45 zł za metr sześcienny, natomiast stawkę dla prowadzących działalność gospodarczą  utrzymano na tym samym poziomie (7,93 zł/m³).  Za metr sześcienny wody obie grupy będą płacić bez zmian, czyli 2,69 zł/ m³.

Zmalały też stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców wody. W miesięcznym okresie rozliczeniowym kwota zmalała o 47 gr i wynosi 10,59 zł, a w okresie dwumiesięcznym o 46 gr (wynosi 10,64). Opłaty abonamentowe dla dostawców ścieków w miesięcznym okresie rozliczeniowym wynoszą teraz 10,75 zł (spadek o 45 gr), zaś w okresie dwumiesięcznym  - 10,94 zł (spadek o 44 gr).

Odbiorcy wody i ścieków zaoszczędzą też na opłacie abonamentowej. Stawka w miesięcznym rozliczeniu to 10,79 (zmalała  45 gr), natomiast w dwumiesięcznym wynosi 11,03 zł (spadek o 44 gr).

 

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego
Obowiązuje od 30.06.2017 r. do 29.06.2018 r.

 

 

 Grupa 1*

Cena

netto/m3

Cena

 brutto/m3

 

Grupa 2**

Cena netto/m3

Cena

brutto/m3

 woda

2,49

2,69

 woda

2,49

2,69

ścieki

5,05

5,45

ścieki

7,34

7,93

 

Opłata abonamentowa:

a) dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym – 9,81 zł plus podatek VAT 

(tj. 10,59 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym – 9,85 zł plus podatek VAT 

(tj. 10,64 zł brutto) na odbiorcę usług

b) dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym – 9,95 zł plus podatek VAT 

(tj. 10,75 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym – 10,13 zł plus podatek VAT 

(tj. 10,94 zł brutto) na odbiorcę usług

c) dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym – 9,99 zł plus podatek VAT

(tj. 10,79 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym – 10,21 zł plus podatek VAT

(tj. 11,03 zł brutto) na odbiorcę usług.    

Grupa 1* – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia 

Grupa 2* – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1