PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana SIWZ

PUK Sp. z o. o. informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonano zmiany SIWZ dot. zamówienia pn.: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM.”

 

Strona BIP:        http://pukmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl/index.php?id=62

Przedłużenie terminu obowiązywania taryf

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.03.2015 roku w niezmienionej wysokości.

1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody           - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków        - 4, 59 zł plus podatek VAT (tj. 4, 96 zł brutto)

2. Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

za 1 m3 wody ·         - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków        - 5, 35 zł plus podatek VAT (tj. 5, 78 zł brutto)

 

3. Opłata abonamentowa:

 

A. Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 34 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 09 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 40 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 15 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

B. Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 9, 47 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 23 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 66 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 43 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

C. Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 53 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 29 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 78 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 56 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

Taryfy przedłuża się  na podstawie

UCHWAŁY   NR XLIII/365/14

RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Z   DNIA   26 LUTEGO 2014 R.

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon