PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zaprojektowanie i wykonanie projektu pn. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną w dniu 23.07.2014 r. Umową nr: POIS.01.01.00-00-019/14-00 o dofinansowanie Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji  Międzyrzec Podlaski.

 

Zmiana godzin pracy

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż od 12.11.2013 roku ulegają zmianie godziny pracy kadry administracyjno-biurowej Przedsiębiorstwa.

Nowe godziny pracy: 7:30 - 15:30.

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon