Zaprojektowanie i wykonanie projektu pn. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną w dniu 23.07.2014 r. Umową nr: POIS.01.01.00-00-019/14-00 o dofinansowanie Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji  Międzyrzec Podlaski.