BOK

 

ZGŁASZANIE AWARII

 

Awarie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej prosimy zgłaszać pod numerem 83 371 43 21

 

Biuro Obsługi Klienta

ul. Brzeska 102, 21 -560 Międzyrzec Podlaski (pok. nr 1)

 

Do najważniejszych zadań BOK ZUK należą:

 • - zawieranie umów na odbiór odpadów;
 • - wystawianie faktur VAT za przyjęte odpady;
 • - ważenie pojazdów z odpadami;
 • - udzielenie informacji na temat przyjęcia odpadów;
 • - sprzedaż pojemników na odpady;
 • - sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym przy ul. Warszawskiej.

 

tel. Zakład Usług Komunalnych 83 371 32 77 wew. 114

e-mail: kieruczenko.marta@pukmp.pl

 

Do najważniejszych zadań BOK ZWK należą:

 • - zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • - wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • - opłaty za wodę i ścieki;
 • - wystawianie faktur VAT za wodę i ścieki,
 • - przyjmowanie informacji o stanie wodomierzy,
 • - ustalanie terminu wymiany i montażu wodomierzy,
 • - przyjmowanie reklamacji,
 • - uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;

 

tel. Zakład Wodociągów i Kanalizacji (oczyszczalnia) 83 371 43 21

lub 83 371 32 77 wew. 115

e-mail: sylwia.dabrowska@pukmp.pl

 

 

Materiały do pobrania:

- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pobierz

- wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pobierz

- wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pobierz

- zlecenie wynajmu sprzętu wraz z operatorem pobierz

- regulamin zwiedzania miejskiej oczyszczalni ścieków pobierz

- zgłaszanie wycieczki pobierz

- oświadczenie pobierz