Zgromadzenie

Jedynym wspólnikiem Spółki jest od chwili jej utworzenia Miasto Międzyrzec Podlaski. Spółka ma charakter jednoosobowej spółki skarbu gminy i posiada 4121 udziały na wartość 20 605 000,00 PLN. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, Zbigniew Kot.

Zarząd

Wojciech Jędruchniewicz - Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Ryszard Szachnik - Przewodniczący

Paweł Litwiniuk - Wiceprzewodniczący, Przedstawiciel załogi

Jarosław Łataś - Członek, 

Anna Jakubowicz - Członek

Daniel Kieruczenko - Członek, Przedstawiciel załogi

Prokurent

Funkcję prokurenta w PUK Sp. z o.o. pełni Bożena Marczuk