Skład Rady Nadzorczej

Ryszard Szachnik - Przewodniczący

Paweł Litwiniuk - Wiceprzewodniczący, Przedstawiciel załogi

Jarosław Łataś - Członek, 

Anna Jakubowicz - Członek

Daniel Kieruczenko - Członek, Przedstawiciel załogi