ZUK - cennik usług

 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim

obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022 r.

 

 Odbiór odpadów segregowanych (makulatura, plastik, szkło, odpady biodegradowalne) od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika:  jm. Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski
 zł netto   brutto netto  brutto 
120 l szt. 18,52 20,00 27,78 30,00
240 l  szt. 32,41 35,00 41,67 45,00
1100 l  szt. 64,81 70,00 83,33 90,00

 

 

 Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika::  jm. Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski
 zł netto   brutto netto  brutto 
120 l szt. 37,04 40,00 41,67 45,00
240 l  szt. 55,56 60,00 64,81 70,00
1100 l  szt. 148,15 160,00 157,41 170,00
1m3 m3 148,15 160,00 157,41 170,00
KP-7 szt. 833,33 900,00* 925,93 1000,00**

 

* cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 900,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)

** cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 1 000,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)

Pozostałe odpady – wycena indywidualna