Zakład Gospodarki Lokalami

ul. Lubelska 39, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 371 32 73

 

Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński

e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl

 

Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami, a w szczególności:

 • - realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
 • - inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • - prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,
 • - prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,
 • - przygotowanie dokumentów do spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • - dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,
 • - ustalanie potrzeb remontowych,
 • - sprawowanie nadzoru nad remontami,
 • - dokonywanie odbioru robót,
 • - bieżąca konserwacja i naprawy nieruchomości wspólnej,
 • - prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem,
 • - administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

 

Z zakresu działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej wyłączony jest przydział lokali mieszkalnych i użytkowych.