Zakład wodociągów i kanalizacji - Cennik usług

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy.
Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90

3,13

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,85

6,32

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90

3,13

zł/ m3

 

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,91


6,38

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

 

Tabela 2.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy.

Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95

3,19

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,89

6,36

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95

3,19

zł/ m3

 

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,95


6,43

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

Tabela 3.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy.

Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców wody

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01

3,25

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

5,89

6,36

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2


Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01

3,25

zł/ m3

 

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym


5,95


6,43

zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 4.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 1-12 miesięcy.

Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02

6,50

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,39

6,90

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,02

6,50

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,60

7,13

zł/odb/okres rozliczeniowy

Grupa 3


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,37

6,88

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,39


6,90

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,37

6,88

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,60

7,13

zł/odb/okres rozliczeniowyTabela 5.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 13-24 miesięcy.

Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16

6,65

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,42

6,93

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16

6,65

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,63

7,16

zł/odb/okres rozliczeniowy

Grupa 3


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,52

7,04

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,42


6,93

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,52

7,04

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,63

7,16

zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 6.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki na okres od 25-36 miesięcy.

Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odprowadzonych ścieków

Wyszczególnienie

Cena 

Jednostka miary

1

2

netto

z VAT

4

Grupa 1


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32

6,83

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,44

6,96

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 2

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,32

6,83

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,66

7,19

zł/odb/okres rozliczeniowy

Grupa 3


Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,68

7,21

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym


6,44


6,96

zł/odb/okres rozliczeniowy


Grupa 4

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,68

7,21

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

6,66

7,19

zł/odb/okres rozliczeniowy

 

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej. 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz rodzaje opłat abonamentowych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują dwie grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług, odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą oraz na cele zgodne z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

Grupa 2- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, które wybrały dwumiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują cztery grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

 

Grupa 1- gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.

 

Grupa 2 - gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

 

Grupa 3- przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie usług.


Grupa 4 - przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, niewymienioną w grupie 1. które wybrały dwumiesięczne rozliczanie usług.

 

 

CENNIK USŁUG

ZAKŁADU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

Tabela 1. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody oraz z wymianą wodomierza.

Lp.

Nazwa

Cena netto

1.

Zamknięcie i otwarcie zsuwy domowej na wniosek odbiorcy usług

81,30

2.

Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika łącznie z plombowaniem  

138,21

3. 

Plombowanie wodomierza głównego, podlicznika po zerwaniu plomby

40,65

4. 

Rejestracja i plombowanie podlicznika

48,78

Uwaga: Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone według indywidualnej wyceny


Tabela Nr 2. Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo kanalizacyjnej niestanowiącej własności P.U.K. Sp.  z o.o. 

Lp.

Nazwa

j.m

Cena netto

1.

Interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego z użyciem specjalistycznego samochodu ciśnieniowego do udrożniania kanalizacji WUKO

godz. 

370,00

km

4,50

2.

Usługa koparko ładowarki JCB

godz.

170,00

3.

Usługa- praca sprzętu CLAAS

godz.

150,00

4.

Usługa – praca sprzętu J.Deere

godz.

150,00


W cenniku podane są ceny netto.


Za usługi nieujęte w cenniku usług wysokość opłat będzie ustalana na podstawie kalkulacji indywidualnej.

 

  

BECZKI ASENIZACYJNE

Cennik obowiązuje od 01.04.2023 r.  

Cennik opróżniania i transportu nieczystości ciekłych
Zbiorników bezodpływowych   Osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
Miasto Międzyrzec Podlaski   Miasto Międzyrzec Podlaski
m3 netto brutto   m3 netto brutto
3,0 94,50 102,06   3,0 150,24 162,26
3,3 103,95 112,27   3,3 165,26 178,49
4,0 126,00 136,08   4,0 200,32 216,35
5,0 157,50 170,10   5,0 250,40 270,43
6,0 189,00 204,12   6,0 300,48 324,52
7,0 220,50 238,14   7,0 350,56 378,60
8,0 252,00 272,16   8,0 400,64 432,69
9,0 283,50 306,18   9,0 450,72 486,78
10,0 315,00 340,20   10,0 500,80 540,86
11,0 346,50 374,22   11,0 550,88 594,95

 

Poza Międzyrzecem Podlaskim   Poza Międzyrzecem Podlaskim
dojazd do 10 km: 28,00 30,24   dojazd do 10 km: 28,00 30,24
m3 netto brutto   m3 netto brutto
3,0 122,50 132,30   3,0 178,24 192,50
3,3 131,95 142,51   3,3 193,26 208,73
4,0 154,00 166,32   4,0 228,32 246,59
5,0 185,50 200,34   5,0 278,40 300,67
6,0 217,00 234,36   6,0 328,48 354,76
7,0 248,50 268,38   7,0 378,56 408,84
8,0 280,00 302,40   8,0 428,64 462,93
9,0 311,50 336,42   9,0 478,72 517,02
10,0 343,00 370,44   10,0 528,80 571,10
11,0 374,50 404,46   11,0 578,88 625,19

 

*Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT.

 

Opłata dodatkowa za kurs pojazdu w przypadku usługi spoza terenu Miasta Międzyrzec Podlaski do 10 km: 

- Ciągnik URSUS C 360 m3 19,91 zł + podatek VAT/kurs

- VOLVO/RENAULT/DAFF – 28,00 zł + podatek VAT/kurs

 

Za dojazd od 10 km do 20 km poza terenem Miasta Międzyrzec Podlaski stawkę opłaty dodatkowej zwiększa się o 100%.